Gastronomija

četvrtak, 29. travnja 2010.University of California – William Krueger, Zachary Heatha i Dominik DeLeonardis

NAVRTANJE MASLINA METODOM ZAKRPE S PUPOVIMA

Ponekad može biti poželjno promijeniti sortu masline. To se može učiniti na odraslim stablima da se dobije poželjna raznolikost. Tradicionalno se to može učiniti tako da se plemke umetnu u kambijalno područje između kore i drva.

Ali ako se ovo napravi sa Patch Buding (Pupna zakrpa) metodom, može se uštedjeti na vremenu, a i vrijeme za navrtanje je duže, pa su i troškovi manji.

Zakrpa pupom obično se koristi na manjim stablima i granama od 1,2 do 7,6 cm, ali s nekim tehničkim izmjenama može se koristiti i na većim promjerima od 15cm.

Vrijeme navrtanja


Kao i kod navrtanja pod koru, navrtanje zakrpom treba biti učinjeno kad kora klizi ( lako se odvaja od drva). Ovisno o klimatskim faktorima, veličini masline i grana i položaja istih lako odvajanje kore krene sredinom ožujka i traje do kraja kolovoza ili rujna. Prije krene odvajanje kore na manjim granama nego na velikim.

Odabir grančica (plemke)


Odabiru se snažni jednogodišnji do dvogodišnji izbojci promjera veličine olovke (slika 1).


Slika 1. Grančice, primjeru slijeva uklonjeni su listovi.

Kod većih grana poželjna je i deblja plemka. Listovi se odrežu bez oštećenja pupoljka u dnu. Plemke se moraju brzo iskoristiti da se izbjegne isušivanje, ako to nije moguće onda ih treba staviti u posudu s vodom ili ako je potrebno duže čuvanje u prenosni frižider.


Navrtanje manjih stabala ili grana


Zareže se nožem za navrtanje dva reza uokolo granice ispod i poviše pupova. Zatim se napravi vertikalni rez između popova, a rezultat je lako skidanje zakrpe s granice (slika 2).Slika 2. Skinuta zakrpa sa dva pupa.

Ako je grana na koju se navrće mala zakrpa se može podijeliti na dva jednaka djela. Koristeći nož sada uklonimo komad kore sa grane na koju se navrće, pazeći da uklonjena kora bude iste veličine kao zakrpa, a to se najlakše postigne tako da se zakrpu prisloni na granu i onda zareže uokolo (slika 3).

Slika 3. Postavljanje zakrpe s dva pupa.

Zakrpa se veže čvrsto sa trakom na bazi voska koja se rasteže te je izvrsna za ovu namjenu (slika 4).

Slika 4. Zakrpa s pupovima privezana plastičnom trakom

Ako nemate ovu specijalnu traku na bazi voska, zakrpa se može privezati i s gumenom ili običnom plastičnom trakom. Preporučuje se da pupovi ne budu pokriveni i da se traka ukloni kasnije kako ne bi zadavila granu. Nakon 2 do 3 tjedna provjerite pupove i ako su svježi a rane dobro zarastaju (slika 5), može ih se prisiliti na brži rast tako da se odreže grana poviše njih. Ako je navrtanje učinjeno krajem sezone u srpnju ili kolovozu onda granu treba rezati tek slijedećeg svibnja ako je navrtak uspješan.


Slika 5. Dobro zarasle zakrpe.

Navrtanje većih stabala ili grana

Zakrpa pupovima se koristi na manjim stablima i granama ali uz neke adaptacije može se primijeniti i na većim stablima ili granama debljim od 15 cm u promjeru. Jedan od problema s kojim se susrećemo je da je kora od stabla puno deblja od kore zakrpe pa je teško osigurati adekvatan kontakt kambijalnih slojeva.

Jedan od naćina prevladavanja ovog ograničenja ja da koru od grane upotrijebimo da drži zakrpu s pupovima. Da bi smo to napravili izvadite zakrpu s dva pupa kako je to opisano ranije. Za veća stabla i grane uzmite zakrpe sa većih grančica od 1.3 cm u promjeru i veće ili dvogodišnje grančice. Prislonite zakrpu s pupovima na granu gdje želite navrtati i nožem zarežite sa strana zakrpe i od gore. Odvojite koru od stabla i u nastali procjep umetnite zakrpu s pupovima (slika 6).

Slika 6. Zakrpa s pupovima gura se pod koru.

Omotajte stablo ili granu nekoliko puta čvrsto s konopom tako da kora čvrsto drži zakrpu s pupovima (slika 7). Ova metoda je uspješnija na deblima ili granama koje imaju glatku koru u usporedbi sa starijim granama popucale kore. To je vjerojatno zbog glatke kore koja je mekša i lakše se prilagođava pupovima. Stanjivanjem stare popucale kore uklanjanjem vanjskog sloja s nožem prije umetanja zakrpe s pupovima ostaviti će unutarnjoj mekšoj kori veće mogućnosti za prilagodbu pupovima. Zakrpe s pupovima bi trebale biti postavljene svakih 7 do 13 cm oko debla ili grane na istoj razini. Tako da se sve zakrpe osiguraju s jednim konopom.

Trebati će više vremena da se pupovi prime na većim granama. Kako izgleda mjesec dana minimalno i duže će trebati prije prisiljavanja pupova na ubrzan rast. Nakon mjesec dana pupovi se trebaju pregledati, ako su pupovi zdravi i dobro zarasli, grana ili deblo može biti uklonjeno iznad njih, tako da ih se prisili na ubrzani rast.


Slika 7.Konop čvrsto omotan oko stabla.

Pupovi se također mogu prisiliti na ubrzan rast uklanjanjem trake kore poviše njih (slika8).

Slika 8. Pup prisiljen na rast rezanjem trake kore poviše.

Vrijeme potrebno da zakrpa s pupovima sraste za koru grane može dovesti do kratke sezone rasta. Ako su pupovi forsirani preranim rezanjem grane ili kore poviše, to može smanjiti preživljavanje. Alternativa je ostavljanje pupova da spavaju ispod kore do sljedeće sezone tj. proljeća. Ova metoda će pupovima ostaviti dugu sezonu za rast od svibnja do kolovoza i osigurati će veću vjerojatnost preživljavanja od forsiranja rezanjem poviše. Na slici (slika 8) vidi se da su ostavljene dvije grane iza debla, koje imaju svrhu da ishranjuju korijen za vrijeme dok navrtak ne razvije dovoljno grana i lišća. One će biti odrezane za otp. dvije godine.

Mogući nedostatak kod navrtaka koji imaju bujan rast je da lako puknu jer nisu dobro srasli za podlogu. Neki navrtci rastu vrlo brzo, tako da ne razviju dovoljno drva koje ih drži za podlogu, pa su pucanja neizbježna. Ako navrtci prebrzo rastu može ih se obrezivati da ih se uspori ili ih se može vezati uz nekakav potporanj ili deblo.

Nakon što navrtci počnu rasti uklonite sve izbojke ispod da ne oduzimaju snagu. To je potrebno raditi i po nekoliko puta dvije sezone zaredom. Ako to ne učinite novi izbojci sa podloge će usporiti rast navrtka.

Treba voditi računa da se na mjestima zarastanja ne ugnijezdi Američki šljivin moljac (Euzophera semifuneralis), njihovo prisustvo se lako utvrdi po izmetu crvenkaste boje, izgleda piljevine na bazi novog pupa. Njihovo hranjenje predstavlja prijetnju preživljavanju našeg navrtka.

Također razvoj navrtka može ugrožavati i noćna izjelica (Otiorhynchus cribricollis),koji brsti lišće. Najčešće su ova oštećenja koncentrirana na donjem djelu stabla gdje se nalaze navrtci, tako da su mnogi teško oštećeni ili nestali. Zato kontrolirajte svoje navrtke od ovih opisanih insekata ili od nekih drugih, i ako je potrebno zaštitite registriranim insekticidom.


Pogovor

Možda prijevod metode nije najsretnije odabran, (Patch= Zakrpa, četvorina, budding= pupovanje) ali meni je potpuno razumljiv, ipak vi možete koristiti i nazive kao što su: Navrtanje na prozor ili Pupna zakrpa itd.


Preveo i obradio Vladimir JelaskaGlenn County, Cooperative Extension

P.O. Box 697,821 E. South Street

Orland, CA 95963

March 2003